เครื่องอ่านบาร์โค้ด SYMBOL


เครื่องอ่านบาร์โค้ด Symbol LS2208 Barcode Scanner LS2208

ราคาไม่แพงเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่มีด้ามจับให้ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ในการสแกนเหมาะกับการทำงานในรูปแบบที่มีน้ำหนักเบา แม่นยำ ความเร็วในการอ่านบาร์โค้ดที่ 100 ครั้ง/วินาที สแกนบาร์โค้ดที่มีขนาดแคบจนถึงขนาดกว้างได้เป็นอย่างดี ช่วงการทำงานที่กว้างรินใกล้ติดต่อไปยัง 17 นิ้ว - ทำให้อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการค้าปลีกโรงพยาบาลการศึกษาหรือการตั้งค่าของรัฐบาล หลายอินเตอร์เฟซบนกระดานให้แน่ใจว่าการทำงานร่วมกับความหลากหลายของระบบโฮสต์


เครื่องอ่านบาร์โค้ด2D ยี่ห้อ Motorola หรือ symbol รุ่น DS4208

เป็นอุปกรณ์ที่คงทน และผ่านการทดสอบด้านความทนทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว DS4208 ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่น แม้ภายหลังจากโดนความร้อน ความเย็น ฝ่นุ ละออง การทำเครื่องดื่มหกใส่และการหล่นกระแทกติดต่อกัน 2,000 ครั้งก็ตาม สามารถสแกนบาร์โค้ด จากหน้าจอโทรศัพท์ได้